24%
29%

Máy Làm Mát không khí SUNTEK SL650

3,250,000 đ

4,600,000 đ

38%
39%
27%
33%
49%
22%
25%
23%
45%
25%
27%
29%

Máy Làm Mát không khí Rapido RAC168-D

3,550,000 đ

5,000,000 đ

26%

Máy Làm Mát không khí Rapido RAC80-D

2,500,000 đ

3,400,000 đ

36%

Máy Làm Mát không khí Rapido RAC260-D

4,250,000 đ

6,700,000 đ

12%

Máy Làm Mát không khí Rapido RAC130D

3,500,000 đ

4,000,000 đ

30%

Máy Làm Mát không khí Rapido 12000M

5,500,000 đ

7,900,000 đ

24%

Máy Làm Mát không khí Rapido 3000M

2,200,000 đ

2,900,000 đ

30%

Máy Làm Mát không khí Rapido 9000M

4,450,000 đ

6,400,000 đ

25%

Máy Làm Mát không khí Rapido 3000D

2,300,000 đ

3,100,000 đ

29%

Máy Làm Mát không khí Rapido 6000M

3,300,000 đ

4,700,000 đ

30%

Máy Làm Mát không khí Rapido 6000D

3,500,000 đ

5,000,000 đ

29%

Máy Làm Mát không khí Rapido 9000D

4,700,000 đ

6,700,000 đ

15%
15%
29%
15%
17%

Máy Làm Mát không khí DAIKIO DK-6000A

8,900,000 đ

10,745,000 đ

17%
14%
10%
10%
10%

Máy Làm Mát không khí Daikio DKA-09000A

10,700,000 đ

11,990,000 đ

11%

Máy Làm Mát không khí Daikio DKA-10000A

11,300,000 đ

12,800,000 đ

10%
10%
7%
10%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
38%
21%
20%
27%
32%
14%
10%

Máy Làm Mát không khí Sumika D2500

14,800,000 đ

16,500,000 đ

7%

Máy Làm Mát không khí Sumika K250

5,800,000 đ

6,300,000 đ

21%

Máy Làm Mát không khí SUMIKA D900

7,650,000 đ

9,800,000 đ

26%
9%

Máy Làm Mát không khí SUMIKA A500

5,000,000 đ

5,500,000 đ

9%

Máy Làm Mát không khí SUMIKA A500A

5,800,000 đ

6,380,000 đ

5%

Máy Làm Mát không khí Sumika A550

5,500,000 đ

5,800,000 đ

8%

Máy Làm Mát không khí Sumika A550A

6,200,000 đ

6,800,000 đ

8%

Máy Làm Mát không khí Sumika A600M

6,200,000 đ

6,800,000 đ

11%

Máy Làm Mát không khí Sumika A800

10,200,000 đ

11,500,000 đ

15%

Máy Làm Mát không khí Sumika K55A

7,200,000 đ

8,500,000 đ

16%

Máy Làm Mát không khí Sumika K600

6,500,000 đ

7,800,000 đ

9%

Máy Làm Mát không khí Sumika K750

7,900,000 đ

8,690,000 đ

Hà Nội: 0827.735.735
HCM: 0843.602.333